การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ จัดกิจกรรรมเพ้นท์ร่ม และพัด เชียงใหม่
หลายโรงเรียนนิยม จัดกิจกรรรมเพ้นท์ร่ม และพัด

  • โดยใช้ ร่มและพัดเพ้นท์ลายเส้น ให้เด็กๆ ระบายสีกันเอง
  • หรือ ติดต่อวิทยากรสอนเพ้นท์ ได้เจ้า


เลือกชม: สินค้าทั้งหมด ได้เจ้า