ร่มผ้าแพร เป็น ร่มกันแดด อย่างเดียว
เลือกชม: ร่มกันแดด ผ้าแพร ได้เจ้า


ร่มผ้าแพร ร่มกันแดด มีหลายไซส์ ดังนี้
  • กว้าง 24 ซม. (รัศมี 5 นิ้ว) ของที่ระลึก
  • กว้าง 50 ซม. (รัศมี 10 นิ้ว) เด็กอนุบาล - ป.2
  • กว้าง 60 ซม. (รัศมี 12 นิ้ว) เด็ก ป.2 - ป.6
  • กว้าง 70 ซม. (รัศมี 14 นิ้ว) เด็ก ป.5- ผู้ใหญ่ไซส์เล็ก
  • กว้าง 85 ซม. (รัศมี 18 นิ้ว) ผู้ใหญ่ทั่วไป