สินค้าขายส่ง และ ร่มบ่อสร้าง ราคา ส่ง
คุณภาพดี ราคาเป็นธรรม
ร่มบ่อสร้าง ราคาส่ง และสินค้าขายส่ง เจ้า


ร่มเชียงใหม่ซื้อที่ไหน ?

ถ้าเราจ่ายเงิน ซื้อสินค้าที่เราอยากได้ไป
แน่นอน เราทุกคนย่อมอยากได้สินค้า
ที่คุ้มค่า คุ้มราคา คุ้มกับเงิน ที่เราจ่ายไป


ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าเราได้มีโอกาสช่วยเหลือ
คนในชุมชน อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่
ให้พวกเขามีรายได้ สามารถเลี้ยงดู
คนในครอบครัวของเขา ได้ด้วยนั้น
ร้านร่มบ่อสร้างอัมเบลล่า คือคำตอบ เจ้า

เรายังมี ร่มบ่อสร้าง ราคา ส่ง และ
สินค้าภาคเหนือ ราคาส่ง และ เป็นธรรม
คุณภาพดี สร้างความประทับใจให้คุณ