สแตนเชียร์สีเหลือง

นิยมใช้ พัด พัดสีล้วน บน สแตนเชียร์ กันมาก
ทำเป็นสายสีรุ้งก็สวยดี หรือถ้าเป็น สแตนด์เชียร์สีเหลือง
ก็สามารถใช้พัดสีเหลืองล้วน หรือ พัดสีเหลืองทอง ได้เจ้า
หรือจะเลือกใช้ ร่ม สีเหลืองล้วนคันเล็กๆ รัศมี 7 นิ้ว หรือ 10 นิ้ว
ก็เป็นที่นิยมกันมากเจ้า


เลือกชม: สินค้าได้เจ้า