ฟ้อนร่ม หรือ ฟ้อนที รำไทย


อุปกรณ์การแสดง ฟ้อนร่ม ซึ่งเป็นการ ฟ้อนรำภาคเหนือ ฟ้อนร่มล้านนา
นิยมใช้ ร่มผ้าแพร ร่มผ้าเคลือบสีล้วน และร่มกระดาษสาสีล้วน
ใช้ใน การแสดงโชว์ รําไทย ฟ้อนรำต่างๆ


เลือกชม: สินค้าได้เจ้า