ฟ้อนที

ฟ้อนที หรือ ฟ้อนร่ม นิยมใช้ร่มผ้าแพร เพ้นท์ลาย
หรือ ร่มผ้าเคลือบสีล้วน บางครั้งใช้ร่มกระดาษสาสีล้วน
ร่มบ่อสร้าง เชียงใหม่ มีหลายสีให้เลือก มีหลายขนาด


เลือกชม: สินค้าได้เจ้า