พุ่มกฐินแปลก ๆ

พุ่มกฐินแปลกๆ ขอแนะนำ ร่มกฐิน พุ่มกฐินร่ม
ใช้ ร่มบ่อสร้าง ร่มเชียงใหม่ โดยร้อยสายแต่ละสาย ด้วยดอกรัก
หรือ ลูกปัด ติดตรงปลายด้วยใบโพธิ์ ต่อด้วยคลิปหนีบกระดาษสา สำหรับติดแบงค์
ร่มที่นิยมใช้ ส่วนใหญ่ จะเป็น ร่มผ้าแพร ร่มผ้าสีทองล้วน ร่มผ้าเคลือบ ตามลำดับเจ้า


เลือกชม: สินค้าทั้งหมด ได้เจ้า