หรีดเดอร์ หรือ เชียร์ลีดเดอร์


อุปกรณ์เชียร์ลีดเดอร์ และ อุปกรณ์เชียร์ กีฬา
สวยๆ ด้วย ร่มเชียงใหม่ ร่มล้านนา และ
พัดลายไทย สวยๆ พัดเพ้นท์ลาย ต่างๆ
สวยๆ ปังๆ