การแสดงพื้นเมือง

นิยมใช้ พัด และ ร่มใหญ่  ใน การแสดงโชว์ เช่น

  • การแสดงโชว์เปิดงาน
  • การแสดงโชว์น่าสนใจ
  • ฟ้อนรำภาคเหนือ เช่น การ ฟ้อนร่ม ฟ้อนร่มล้านนา
  • ฟ้อนรำ ต่างๆ  รําไทย  ระบํารําฟ้อน
  • อุปกรณ์ประกอบการแสดงนาฏศิลป์
  • อุปกรณ์การแสดง
  • อุปกรณ์การแสดงละคร

เรามี พัด และ ร่มใหญ่ ราคากันเอง ไว้บริการ เจ้า

เลือกชม: สินค้าทั้งหมด ได้เจ้า