ตกแต่งเพดาน ฝ้า หลังคา ทำได้หลายแบบ เจ้า
โดยปกตินิยมใช้ร่ม ขนาด 85 ซม. และ 70 ซม.
เนื่องจากมีขนาดใหญ่ ทำให้ประหยัดจำนวนร่มที่ใช้ลง

ร่มบ่อสร้าง ประเภทร่มถือ ทุกชนิด นำมาตกแต่งฝ้า เพดาน ได้สวยงาม
ขึ้นอยู่กับ ความชอบ และงบประมาณ ของลูกค้าแต่ละท่านเจ้า

  • ร่มผ้าแพร
  • ร่มกระดาษ
  • ร่มผ้าเคลือบ