ร่ม กัน ฝน

ร่มบ่อสร้าง ร่มเชียงใหม่ นั้น มีทั้งแบบที่กันแดดอย่างเดียว
และ สามารถใช้เป็น ร่ม กัน ฝน ได้ด้วยเจ้า

มีหลายขนาดให้

  • ร่มถือ มี
    • รัศมี 14 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 70 ซม.
    • รัศมี 17 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 85 ซม.
  • ร่มใหญ่ หรือ ร่มสนาม  มี 2 ขนาด คือ
    • รัศมี 40 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร
    • รัศมี 50 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เมตร  เจ้า

เลือกชม: สินค้าได้เจ้า