ร่ม กันแดด มีทั้งแบบ ร่มสนาม หรือ ร่มใหญ่ และร่มถือ เจ้า

 • ร่มสนาม นิยมใช้
  • ตกแต่งสถานที่ และ
  • นำไปใช้เป็น ร่มขายของ ได้ด้วยเจ้า
 • ส่วนร่มถือ
  • นอกจากเป็น พร็อพถ่ายรูป ยังใช้
  • เป็นอุปกรณ์การแสดง พวก นาฎศิลป์ ฟ้อนที เป็นต้น
  • ใช้ ตกแต่งโรงแรม ร้านออาหาร ร้านนวด สปา
  • ใช้ในขบวนขันหมาก หรือ ขบวนพาเหรด กีฬา สี
   และขบวนพาเหรด ต่างๆ
  •  อีกทั้งยังสามารถนำไปตกแต่งเวที แบคดรอป
   และทำซุ้มถายรูป จุดเช็คอิน ต่างๆ ได้อีก
  • แถมยังนำไปใช้ทำพุ่มร่มกฐิน ได้อีกด้วย

เลือกชม: สินค้าได้เจ้า