การจัดกิจกรรม


การจัดกิจกรรม ต่างๆ  สามารถ

  • ใช้ร่มบ่อสร้าง ร่มใหญ่ ร่มเชียงใหม่ ทำให้บรรกาศร่มรื่น
  • สร้างจัดกิจกรรมเพ้นท์ร่ม และพัด ก็ได้ เรามีวิทยากรสอนเพ้นท์
  • ลูกค้าจะสั่งร่ม และพัดแบบลายเส้น ไปเพ้นท์เองก็ได้เจ้า

เลือกชม: สินค้าทั้งหมด ได้เจ้า