จัดกิจกรรม


การจัดกิจกรรม ต่างๆ อย่างน้อยๆ ก็สามารถใช้ร่มบ่อสร้าง ร่มใหญ่ ร่มเชียงใหม่

 • ช่วยสร้างบรรยากาศในการการเรียนรู้ ให้ร่มรื่น
  และดูอย่างผ่อนคลาย ให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรม ได้เจ้า
 • บางกิจกรรม สามารถใช้ร่มบ่อสร้างขนาดเล็ก และพัด
  ทั้งแบบ สีล้วน และแบบมีลายเส้น
 • สร้างความสนุก ความสุข ความเพลิดเพลิน
  และทำให้เกิดสมาธิ ช่วยกระตุ้นด้านจิตนาการ ด้วยเจ้า

ประยุกต์ใช้ได้กับ หลายๆ กิจกรรม เช่น

 • กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน
 • การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน กศน หรือ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการ
 • จัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 • การจัดกิจกรรมแนะแนว  หรือ การออกแบบกิจกรรมแนะแนว
 • กิจกรรมให้ความรู้ หรือ ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน
 • การจัดกิจกรรมในห้องเรียน หรือ กิจกรรมนอกห้องเรียนปฐมวัย
 • กิจกรรมเพื่อส่งเสริม active learning หรือ
  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ active learning
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 • กิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

เลือกชม: สินค้าได้เจ้า

26 บาท
ช็อปเลย ! This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page