กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

สามารถ จัดกิจกรรรมเพ้นท์ร่ม และพัด ให้กับเด็กๆ ได้เจ้า

  • ทางร้านมีวิทยากร สอนเพ้นท์ร่มและพัด ได้เจ้า
    สามารถแจ้งรายละเอียดสอบถามทางร้านได้เจ้า
  • หรือ รับ ร่มและพัด แบบเพ้นท์ลายเส้น
    นำไปจัดกิจกรรมเพ้นท์กันเองได้เจ้า


เลือกชม: สินค้าทั้งหมด ได้เจ้า