ต้นเงินกฐิน

ต้นเงินกฐิน หรือ พุ่มกฐิน ปัจจุบันนิยมใช้ ร่มผ้าแพร ร่มเชียงใหม่ ร่มบ่อสร้าง
หลังจากถวาย ต้นกฐินร่ม เรียบร้อยแล้ว
ทางวัด ยังสามารถนำร่มบ่อสร้าง หรือ ร่มเชียงใหม่นี้
ไปตกแต่สถานที่ให้สวยงาม ร่มรื่น และน่าอยู่ ได้อีก


เลือกชม: สินค้าทั้งหมด ได้เจ้า