ต้นกฐินสามัคคี


หลายๆ วัด นิยมใช้ร่มผ้าแพร ซึ่งเป็นร่มบ่อสร้าง เชียงใหม่
ใช้ทำ ร่มกฐิน ต้นกฐินร่ม

 • เพียงแค่ใช้คลิปหนีบกระดาษติดซึ่ร่ม
  ก็สามารถติดแบงค์กับซี่ร่มแต่ละซี่ได้แล้ว
 • หรือสามารถทำเป็นเส้นๆ
  • โดยแต่ละเส้นใช้ดอกรัก หรือ ลูกปัด
   หรือ หลอดดูดตัดเป็นท่อนๆ หลายๆสี
   สลับกับลูกปัด ก็สวยงามไปอีกแบบ
  • ปลายสาย อาจจะใช้ใบโพธิ์กระดาษ
   ติดเพื่อเพิ่มความสวยงามเข้าไปก็ได้อีก
  • แต่ปลายสุดของแต่ละเส้น ลืมไม่ได้
   ที่จะร้อยติดกับคลิปหนีบกระดาษ
   เพื่อจะได้หนีบแบงค์ได้นั่นเอง


เลือกชม: สินค้าทั้งหมด ได้เจ้า