อุปกรณ์ประกอบการแสดงนาฎศิลป์

การแสดงนาฏศิลป์ไทย  นิยมนำ ร่มเชียงใหม่ ร่มใหญ่
ร่มบ่อสร้างแบบถือ หรือพัดใหญ่ เพ้นท์ลายสวยๆ
มาประกอบการแสดง นำมาตกแต่งเวทีการแสดง
หรือ ใช้ร่วมกับผู้แสดง ก็ทำให้ การแสดงน่าสนใจมากขึ้น เจ้า
สินค้าบ่อสร้าง สามารถนำไปใช้ได้หลายงาน
  • อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง &การแสดงโชว์
  • อุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์ & อุปกรณ์นาฏศิลป์
  • อุปกรณ์การแสดงละคร
  • การแสดงโชว์เปิดงาน
  • การแสดงโชว์น่าสนใจ
  • อุปกรณ์ ฟ้อนรำ ต่างๆ
    เช่น การ รำไทย  ฟ้อนที
    หรือ ฟ้อนร่ม หรือ ฟ้อนร่มล้านนา

เลือกชม: สินค้าได้เจ้า

ลดราคา!
*** ติดต่อ สั่งซื้อทางไลน์ ***
*** ติดต่อ สั่งซื้อทางไลน์ ***