<<<  ตกแต่งร้าน  >>>

ตกแต่งบริเวณสวน หรือ หน้าร้าน

ตกแต่งด้วย ร่มใหญ่ ร่มสนาม ร่มบ่อสร้าง ร่มเชียงใหม่
นอกจาก ใช้เป็น ร่มกันแดด ร่มกันฝน แล้ว
ยังช่วย เสกให้สถานที่ ของคุณสวยขึ้นได้ใน ทันที
นิยม ใช้ ตกแต่งร้านกาแฟ ตกแต่งร้านอาหาร
ตกแต่งภายในร้านนวด ไม่ว่าจะ ตกแต่งร้านนวด เล็ก ๆ หรือ
ตกแต่งร้านนวดสปา  ตกแต่งร้านนวดหน้า
ใช้ในการตกแต่งโรงแรม รีสอร์ท ออกมาดูดีมากๆ
นัก ออกแบบ รีสอร์ท โรงแรมต่าง
นิยมใช้ร่มสนามไม้เนื้อแข็ง
ตกแต่งบริเวณสวนของ รีสอร์ท โรงแรม ที่พักต่างๆ

ตกแต่งบริเวณทางเดิน บริเวณลาน

นิยมใช้ร่มผ้าเคลือบ แขวนคล้ายกับเป็นเพดาน หรือหลังคา
บริเวณทางเดิน หรือ บริเวณลานกว้าง

ตกแต่งด้านใน

นิยมตกแต่งเพดาน ด้วยร่มผ้าแพร ร่มผ้าเคลือบ ร่มกระดาษสา
พัดเพ้นท์ลายต่าง

เลือกชม: สินค้าได้เจ้า