ร่มคันใหญ่ สีล้วน ใช้ทำ อุปกรณ์การแสดง

750 บาท

ร่มสนามบ่อสร้าง หรือ ร่มสนามเชียงใหม่
แบบร่มผ้าเคลือบ สามารถนำมา
ใช้เป็น อุปกรณ์การแสดงนาฎศิลป์
ร่มสนาม เชียงใหม่  ร่มใหญ่
ที่สามารถนำมาทำเป็น
อุปกรณ์ประกอบการแสดง
อุปกรณ์นาฎศิลป์ หรือ การแสดงโชว์ ต่างๆ
เพิ่มสีสันให้กับการแสดงโชว์ ได้สวยงามอลังการเจ้า